Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje:

1. Świadczenia Rodzinne:

- nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada

- wnioski na nowy okres 2014/2015 można składać od 1 września w siedzibie MOPS, ul. Gdańska 17, pokój 134 i 136.

Przypominamy o konieczności dostarczenia w okresie od 1 września do 31 października, zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego, do szkoły ponadgimnazjalnej, średniej lub policealnej.

2. Fundusz Alimentacyjny:

- nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 października

- wnioski na nowy okres 2014/2015 można składać od 1 sierpnia w siedzibie MOPS, ul. Gdańska 17, pokój 135.

W okresie od 1 września do 31 października 2014r. obsługa interesantów w Sekcji Świadczeń Rodzinnych odbywać się będzie:

- w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00

- od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:00

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gdańskiej 17

- Świadczenia Rodzinne pokój nr 134 i 136, tel. 68/455-82-60, 68/455-81-59

- Fundusz Alimentacyjny pokój nr 135, tel. 68/455-81-09