Świadczenie Usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31grudnia 2015r.

Ogłoszenie

SIWZ