Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim informuje, że prowadzi nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowane rozpoczęcie zajęć wrzesień 2017 r. Program korekcyjno - edukacyjny w roku 2017 będzie prowadzony w cyklu zamkniętym, maksymalna liczba osób uczestniczących - 15, rekrutacja uczestników prowadzona będzie do dnia 31.07.2017 r. Osoby chętne proszone są o osobisty kontakt w siedzibie PCPR pokój 19 (parter), w godzinach od 730 do 1430. Zgłoszenie można również uzgodnić pod numerem tel. (068) 383 02 97.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

• osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec, których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym,

• osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków - w tym przypadku oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

• osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do   uczestnictwa w programie korekcyjno –edukacyjnym

• osób, które dotychczas nie brały udziału w tego typu         oddziaływaniach.

Przed przystąpieniem do programu uczestnicy podpisują kontrakt określający zasady uczestnictwa