Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie w 2018 roku.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb/procedura zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(w zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Świadczenie usług opiekuńczych  u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 

usługa

Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro

 

Około

700.000,00

 

IV kwartał

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie