Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług opiekuńczych u Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

 http://bip.wrota.lubuskie.pl/mops_gubin/zamowienia_publiczne/12/9/Swiadczenie_uslug_opiekunczych_u_Klientow_Miejskiego_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Gubinie_w_miejscu_ich_zamieszkania_0D_0A/