Złożone oferty w przetargu nieograniczonym na rok 2020r.