U W A G A !!! 


WYDAWANIE ŻYWNOŚCI NA SKIEROWANIA

DO PZ  "CARITAS "

PRZY PARAFII MBF 

UL. DŁUGA 2a 

 

OSOBY POSIADAJĄCE SKIEROWANIE MOGĄ UDAĆ SIĘ PO ODBIÓR ŻYWNOŚCI