PROGRAM  "WSPIERAJ   SENIORA"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przystąpił do realizacji Programu "Wspieraj seniora". Celem programu jest zapewnienie

usługi wsparcia seniorów w  wieku 70 lat i więcej, którzy w stanie epidemii pozostaną zgodnie z zaleceniami w domach. Wsparcie w

szczególności polegać będzie na dostarczeniu zakupów obejmujących np. artykuły spożywcze i środki ochrony osobistej. W

szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać również osoby poniżej 70 roku życia.
 
Każdy senior, który nie może uzyskać wsparcia rodziny i najbliższego otoczenia w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących

artykuły podstawowej potrzeby, może skorzystać z pomocy dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 22 505 11 11.
 
Infolinia przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie. Pracownik ośrodka

po otrzymaniu zgłoszenia w godzinach swojej pracy skontaktuje się telefonicznie z seniorem i ustala zakres pomocy.
 
Koszt  zakupów  pokrywa  senior,  usługa  jest  bezpłatna.


Zgodnie z programem usługa wsparcia nie obejmuje osób korzystających z usług opiekuńczych.