Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług opiekuńczych u Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

 

https://bip.wrota.lubuskie.pl/mops_gubin/przetargi/29/4/Swiadczenie_uslug_opiekunczych_u_klientow_Miejskiego_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Gubinie_w_miejscu_ich_zamieszkania_w_okresie_od_01_stycznia_2021r__do_31_grudnia_2021r/