Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie w 2022 roku.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb/procedura zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(w zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Świadczenie usług opiekuńczych  u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

usługa

 

przetarg nieograniczony

 

Około

1.000.000,00

 

IV kwartał

Teresa Dziedzic Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie