Zapraszamy do skorzystania z oferty nowopowstałego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, który od 10 marca działa w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Gdańskiej 17.

Punkt dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego oraz doświadczających trudnych sytuacji życiowych został uruchomiony m.in. dla młodzieży i dorosłych, którzy borykają się z takimi problemami jak:

- uzależnienie od środków psychoaktywnych lub eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi (z pomocy mogą skorzystać także rodziny oraz bliscy osób z takimi problemami),

- doświadczanie przemocy,

- trudności w relacjach partnerskich i małżeńskich,

- trudności wychowawcze,

- kryzys zawodowy,

- pogorszenie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Osoby chcące skorzystać z oferty Punktu i porad specjalistów powinny umówić się telefonicznie na konkretny termin pod numerem telefonu: 68 455 81 13 (w godzinach 7:00 – 15:00).