Dnia 24 września 2014r. w ramach zajęć integracyjno -wspierających  grupa uczestników projektu pn. „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie” zwiedziła Muzeum Etnograficzne w Ochli koło Zielonej Góry. Uczestnicy wzięli udział w warsztacie wyrobu masła, zapoznali się sztuką budownictwa ludowego, które w formie ekspozycji można obejrzeć w Skansenie. Założeniem wyjazdu była aktywizacja społeczna grupy projektowej, a walory przyrodnicze w naturalny sposób umożliwiły integrację grupy.

Wyjazd przebiegł w miłej i serdecznej atmosferze, a wspólne ognisko pozwoliło na wymianę doświadczeń między uczestnikami spotkania.