Dnia 10 października 2014r. na terenie przy Filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia „ Integracja” w Gubinie uczestnicy projektu systemowego pn. „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie” przygotowali spotkanie , które było skierowane do seniorów z terenu Miasta Gubin. Inicjatywa pn. „ Integracja na sportowo”  powstała w ramach zajęć z animatorem lokalnym- Panią Anną Miechowicz i wpisana została w  obchody XVI Lubuskiego Tygodnia Seniora. Zgodnie z nazwą miała  charakter integracyjny.

Uczestnikami imprezy oprócz uczestników projektu systemowego byli seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Gubinie oraz osoby niepełnosprawne z Filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia „ Integracja” w Gubinie. Przygotowane przez uczestników projektu  konkurencje sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony seniorów i osób niepełnosprawnych. Gościem spotkania była Pani Teresa Dziedzic- Kierownik MOPS-u w Gubinie, która  aktywnie dołączyła wspólnie z seniorami do zawodów sportowych. Niespodzianką dla seniorów był również występ muzyczny przygotowany przez uczestników Filii POW „ Integracja” w Gubinie oraz występ  popisowy na akordeonie w wykonaniu ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej- Oskara Piaskowskiego. Uczestnicy projektu zadbali o miłą atmosferę, a wspólne ognisko oraz tańce  zintegrowały wszystkich uczestników spotkania.